خانه / نمونه و تیزهوشان

نمونه و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

ثبت نام مدارس شاهد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند مدارس تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند : آزمون مدارس تیزهوشان آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آق‌بلاغ رستم‌خانی – آق‌چه‌کند  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فشندک – کرکبود

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فشندک – کرکبود کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فشندک – کرکبود را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد فشندک – کرکبود

ثبت نام مدارس شاهد فشندک – کرکبود ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فشندک – کرکبود در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فشندک – کرکبود طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فشندک – کرکبود

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فشندک – کرکبود مدارس تیزهوشان فشندک – کرکبود  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فشندک – کرکبود  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فشندک – کرکبود  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فشندک – کرکبود   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فشندک – کرکبود : آزمون مدارس تیزهوشان فشندک – کرکبود هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فشندک – کرکبود

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فشندک – کرکبود ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فشندک – کرکبود  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا

ثبت نام مدارس شاهد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا مدارس تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا : آزمون مدارس تیزهوشان اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسکول‌دره – اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان : آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق دیز – قشلاق گیلوان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق دیز – قشلاق گیلوان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قزل درق – قشلاق برندق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قزل درق – قشلاق برندق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قزل درق – قشلاق برندق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »