خانه / نمونه و تیزهوشان

نمونه و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پادگان سلمان فارسی – پست‌برق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پادگان سلمان فارسی – پست‌برق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پادگان سلمان فارسی – پست‌برق  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق : آزمون مدارس تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق مدارس تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق

ثبت نام مدارس شاهد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پادگان سلمان فارسی – پست‌برق طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پادگان سلمان فارسی – پست‌برق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سیاران نهرآب – شورواش سفلی

ثبت نام مدارس شاهد سیاران نهرآب – شورواش سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سیاران نهرآب – شورواش سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سیاران نهرآب – شورواش سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی مدارس تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان سیاران نهرآب – شورواش سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاران نهرآب – شورواش سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاران نهرآب – شورواش سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاران نهرآب – شورواش سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا : آزمون مدارس تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا مدارس تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ورمهنگ – وزمانه علیا

ثبت نام مدارس شاهد ورمهنگ – وزمانه علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ورمهنگ – وزمانه علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ورمهنگ – وزمانه علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ورمهنگ – وزمانه علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ورمهنگ – وزمانه علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ورمهنگ – وزمانه علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ورمهنگ – وزمانه علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میدانه – میرگسار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میدانه – میرگسار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان میدانه – میرگسار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد میدانه – میرگسار

ثبت نام مدارس شاهد میدانه – میرگسار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد میدانه – میرگسار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد میدانه – میرگسار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میدانه – میرگسار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میدانه – میرگسار مدارس تیزهوشان میدانه – میرگسار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان میدانه – میرگسار  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میدانه – میرگسار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میدانه – میرگسار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میدانه – میرگسار : آزمون مدارس تیزهوشان میدانه – میرگسار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میدانه – میرگسار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میدانه – میرگسار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میدانه – میرگسار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برزآب – برقرو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برزآب – برقرو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برزآب – برقرو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »